İçeriğe geç

Kategori: Makaleler

Arş ve Kürsü ne demek

Arş ve Kürsü Ne Demek? Arş ve kürsü, İslam’da özel bir anlamı olan kavramlar olarak karşımıza çıkar. Bu kavramların anlamlarını ve İslam öncesi ve sonrasında oynamış olduğu rolleri anlamak, bu kavramların önemini anlamamıza yardımcı olacaktır. Arş Ne Demek? Arş, İslam kültüründe Allah’ın hakimiyetini ve kudretini belirtmek için kullanılan bir kavramdır. Arapça arş kelimesi, “yüksek” anlamına gelir ve İslam dini, Allah’ın sonsuz kudretini ve gücünü vurgulamak amacıyla bu kelimeyi kullanır. Arş, İslam’da Allah’ın üzerinde hakim olduğu merkezdir. Arş, İslam öncesi inançlarda da önemli bir kavramdı. Mesela, Mısır inancında arş, Tanrı Mısır mitolojisindeki tanrının hakimiyeti üzerindeki saygın yeridir. Arş, İslami anlayışta özel…

Yorum Bırak

alem ne demek e ödev

Alem Ne Demek? Alem, çoğul bir kelime olarak kullanıldığında, tüm evreni ifade eder. Evrenin herhangi bir parçasının veya bütününün içinde yer alan her şeyi kapsar. Aynı zamanda alem, insanlığın hayatı kontrol etmeye çalıştığını ve insanın kendini çevreleyen dünyanın parçası olduğunu ifade eder. Alem, bir anlamda, insanın çevresindeki her şeyi kapsayan, fiziksel ve ruhsal boyutları içeren büyük bir evren olarak tanımlanabilir. Alem, her türlü materyal veya maddi varlığı, canlı ve cansız tüm varlıkları, geçici ve sürekli olan her şeyi, teorik ve pratik olarak kapsar. Alem, insanların, çevrelerindeki tüm varlıkların veya varlıkların arasındaki ilişkilerin hakim olduğu bir dünya olarak tanımlanır. İnsanlar, çevrelerindeki…

Yorum Bırak

Felsefenin islevi nedir kisaca

Felsefenin İşlevi Nedir? Felsefe, insanların yaşamlarını sorgulayarak ve akıl yürüterek yaklaştıkları bir bilim dalıdır. Felsefeye göre, insanların yaşamlarını anlamlandırmaları için doğru ve yanlışı aralarında ayırt edebilmeleri ve kendi inanç, kültür ve davranışlarını sorgulayarak akılcı kararlar almaları gerekir. Felsefenin İşlevi Felsefenin temel işlevi, insanların kendi düşüncelerini, yargılarını ve davranışlarını sorgulamalarını sağlamaktır. Felsefe, insanların dünyayı ve yaşamı anlamaya çalışmalarını destekler. Felsefe, insanların düşüncelerini, inançlarını ve tavırlarını birbiriyle karşılaştırarak, kendi kararlarını oluşturmalarına yardımcı olur. Felsefe, insanların bilgi ve anlayışlarını artırmalarını sağlar, çünkü insanların bilgilerini veya düşüncelerini derinlemesine araştırmaları gerekir. Felsefe, insanların karşılaştıkları problemleri çözmelerine ve kararlar vermelerine yardımcı olur. Felsefe, insanların dünyayı ve…

Yorum Bırak

Legato tekniği ne demek

Legato Tekniği Ne Demek? Legato tekniği, bir müzik parçasının çalınması sırasında, notaların birbirleri arasında sürekli bir akışı sağlamak için kullanılan bir tekniktir. Tekniğin adı, İtalyanca’da ‘bağlı’ anlamına gelen ‘legato’ kelimesinden türetilmiştir. Legato tekniği, özellikle vurmalı müzik aletleri çalarken kullanılır. Bu tekniği kullanmak, müzisyenlerin, müzik parçasının tempo ve ritimini korumak için önceki notayı ve sonraki notayı arasındaki ara boşluğu tam olarak doldurmalarını sağlar. Legato tekniği, yalnızca vurmalı müzik aletleri üzerinde değil, gitar, piyano veya diğer çalgılar üzerinde de kullanılabilir. Legato tekniğinde, notalar arasındaki ara boşlukların sürekli olması gerekmektedir. Bu, müzisyenlerin, notaların arasındaki ara boşluğu korumalarını, kısaltarak veya uzatmaksızın doldurmalarını gerektirir. Legato…

Yorum Bırak

Art zamanlı dilbilim ne demek

Art zamanlı Dilbilim Ne Demek? Art zamanlı dilbilim, dilbilimin en önemli alanı olan zaman çalışmalarının içine giren söz diziminin çoklu zamanlarının incelenmesi olarak tanımlanır. Art zamanlı dilbilim, sözcüklerin günlük konuşma ve yazı dilinde kullanımlarının etkilerini inceleyen dilbilimsel bir alandır. Art zamanlı dilbilim, zaman ve söz diziminin incelenmesiyle ilgili çalışmaların üretim ve algılama gibi konularını içerir. Art zamanlı dilbilim, bireylerin anlamayı ve konuşmayı nasıl öğrendikleri ve dilin çoklu zamanlarının nasıl işlendiği hakkında bilgi edinmek için kullanılır. Art zamanlı dilbilim, dilbilimin bir alt dalı olarak, zaman ve sözdizimi konularının çalışılmasını içerir. Bu alanda, zaman ve sözdizim arasındaki ilişkilerin incelenmesi, dilbilimcilerin zamana ilişkin…

Yorum Bırak

Aıl ne demek

Aıl Ne Demek? Aıl, antik Mısır’da söz edilen ve diğer Afrika kökenli kültürlerde kullanılan tanrılara, özellikle de gücün ve kudretin tasvire çalışılan bir sözcüktür. Mısır’daki Aıl tanrısı çoğunlukla bir renge sahip olan bir hamsiye şeklinde temsil edilir ve zamanla çeşitli şekillerde ve kültürlerde kullanılmıştır. Aıl, kültürler arasında değişik şekillerde tanımlanmıştır. Bazı kültürlerde, Aıl özgürlük ve özgür iradeyi temsil eden bir simge olarak görülürken, diğerlerinde korku ve kötülük simgesi olarak görülmüştür. Bununla birlikte, Mısır’ın kökenindeki Aıl, genellikle kudret, güç ve güvenlik temsil eden bir tanrı simgesi olarak görülmüştür. Aıl, modern Afrika kültürlerinde de çok önemli bir yere sahiptir. Bazı kültürlerde, Aıl’in…

Yorum Bırak

Yad ne demek TDK

Yad Ne Demek TDK? Yad, Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından tanımlanan bir terimdir. TDK, yadın anlamını “hatırlamak, akılda tutmak, hatırlamayı desteklemek” olarak tanımlar. Çoğu insan, yadın anlamını çok basit olarak “hatırlamak” olarak düşünür. Ancak, aslında yadın anlamı biraz daha karmaşıktır ve çok boyutludur. Yad, bir şeyi anımsamak veya hatırlamak için bir aracıdır. Bu aracı kullanarak, geçmişte yaşanan olayları, deneyimleri veya bilgiyi anımsarız. Yada, mevcut durumu veya durumları anımsamamıza yardımcı olur. Yada, gelecek için öngörüler veya öngörüler ile karşılaşmamıza yardımcı olur. Yad, kişinin geçmişte yaşadıklarını, deneyimlediklerini veya öğrendiklerini anımsamasına yardımcı olacak bir fonksiyondur. Bu fonksiyon, insanların çevrelerinde olan olayları ve deneyimleri…

Yorum Bırak

Aglütinasyon var ne demek

Aglütinasyon Var Ne Demek? Aglütinasyon, bir tıbbi durum olarak, kanın veya tıbbi çözeltinin yoğunlaşması veya yoğunlaşma sürecindeki durağanlık anlamına gelir. Bu, kanın kendisini çekmesi veya yoğunlaşmasıdır. Bu olayın nedeni, kanın içindeki proteinlerin birbiriyle reaksiyon göstererek aglütinasyonu meydana getirmesidir. Aglütinasyon genellikle, vücutta bir tıbbi durum varsa ortaya çıkar. Bu durumlar arasında kalp hastalıkları, tüberküloz ve böbrek hastalıkları da bulunmaktadır. Aglütinasyon, hastalıklardan da kaynaklanabilir. Aglütinasyonun genel olarak görülme sıklığı, kanın içindeki protein miktarına veya kimyasal koşullara bağlıdır. Protein seviyesi, hastalığın seyrine veya hastanın cevap verme durumuna bağlı olarak değişebilir. Proteinler, hastanın kanındaki kimyasal seviyelerin yükselmesi ile aglütinasyona neden olabilir. Proteinler, hastanın hastalığının…

Yorum Bırak

Bencil ve nankör ne demek

Bencil ve Nankör Ne Demek? Bencil ve nankör olarak nitelendirilen kişilik özellikleri, bireylerin diğer insanları ve toplumu düşünmeden kendilerini öne çıkarmak için çaba göstermeleridir. Kişisel çıkarını gözetmeyi kendisi için en önemli hedef olarak gören bu kişilik özellikleri, kötü davranış biçimleri ile karakterize edilir. Bencil ve nankörlük, genellikle insanların kendilerine daha fazla önem vermesi, diğer insanlara karşı nazik ve saygılı davranmamaları ve genel olarak toplumsal ilişkileri bozmak için kullanılan, çirkin bir davranış biçimidir. Bencil ve Nankör kişilik özellikleri, genellikle her zaman kendinden önce diğer kişileri gözetmeyen ve diğer insanların haklarını ya da çıkarlarını düşünmeyen, kendini her şeyin üstünde tutan kişiler tarafından…

Yorum Bırak

Yıkışmak kelimesinin sözlük anlamı nedir

Yıkışmak Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir? Yıkışmak, Türkçe dilinde kullanılan bir fiil olarak tanımlanır. Yıkışmak; çökmek, çöküşüne uğramak veya yıkılmak anlamına gelir. Aynı zamanda, bu kelime ağlamak, çığlık atmak ve üzülmek anlamına da gelmektedir. Yıkışmak kelimesi, genellikle başka bir nesnenin üzerinden anlaşılır. Örneğin, bir çocuk kötü bir şey yaptı ve sonunda yıkıştı, yani üzüldü ve ağladı. Bunun gibi durumlarda, yıkışmak anlamı vardır. Aynı zamanda, yıkışmak da önemli bir olayın yaşanması durumunda da kullanılır. Örneğin, bir arkadaşınızın ölmesi durumunda, ‘yıkıştım’ diyebilirsiniz. Yıkışmak kelimesinin sözlük anlamının dışında, bu kelime aynı zamanda bir duygu anlatımına da hizmet edebilir. Yıkışmak; duygusal olarak çöküşüne uğramak, üzülmek,…

Yorum Bırak