İçeriğe geç

Tarih biliminin alt dalları nedir

Tarih Biliminin Alt Dalları

Tarih, geçmiş ortamların ve olayların incelenmesi ve anlaşılmasıyla ilgili bir bilimdir. Tarih bilimi, zamanın çeşitli boyutlarına odaklanarak, insanlık tarihini inceleyen ve anlamaya çalışan bir bilimdir. Tarih biliminin alt dalları, tarihçileri kullanılan metodlar ve çalışma alanlarına göre sınıflandırmak için kullanılır. Bu alt dallar, tarihin çeşitli alanlarının farklı yaklaşımlarını içerir ve genellikle çalışma alanlarına göre sınıflandırılır.

Antik Tarih

Antik Tarih, en eski dönemlerden günümüze kadar olan tarihin incelenmesi ve anlaşılmasıyla ilgilenen bir alandır. Bu alan, MÖ 3. yüzyıldan günümüze kadar olan tarihin incelenmesi ve anlaşılmasıyla ilgili olan çalışmaları kapsamaktadır. Antik tarihçiler, MÖ 3. yüzyıldan günümüze kadar olan tarihi irdelemek için eserler, çizimler, mezar taşları, mezarlar, kaya resimleri ve diğer kaynakları kullanır. Antik tarihçiler, tarihi anlamak için, olayların öncesi ve sonrasını inceleyerek, geçmişteki insanların yaşamlarını, kültürlerini ve düşüncelerini anlamaya çalışır.

Tarihsel Araştırma

Tarihsel araştırma, tarihçilere, tarihsel olayların ve olguların anlaşılmasına yardımcı olmak için öznel gözlemler ve araştırmalar yapmalarına olanak sağlar. Tarihsel araştırma, tarihçilerin, geçmişte yaşayan insanların yaşamlarını ve düşüncelerini anlamasına yardımcı olmak için, tarihsel olayların ve olguların incelenmesi ve anlaşılması için çalışmaları kapsayan bir alandır. Tarihsel araştırma, tarihçilerin, olayların öncesi ve sonrasını inceleyerek, geçmişteki insanların yaşamlarını, kültürlerini ve düşüncelerini anlamaya çalışmalarını sağlar.

Tarihsel Analiz

Tarihsel analiz, tarihi olayların anlaşılması ve anlamlandırılması için verilerin derlenmesi, gözlemlenmesi, değerlendirilmesi ve yorumlanmasını kapsayan bir alandır. Tarihsel analiz, tarihçinin, geçmişte yaşanan olayların ve olguların anlaşılmasına yardımcı olmak için, olayların öncesi ve sonrasını inceleyerek, geçmişteki insanların yaşamlarını, kültürlerini ve düşüncelerini anlamaya çalışmasını sağlar. Tarihsel analiz, tarihçinin, olayların nedenlerini ve sonuçlarını anlamaya çalışmasını sağlar. Tarihsel analiz, tarihçinin, olayların sebeplerini ve sonuçlarını anlamaya çalışmasına yardımcı olur.

Tarihsel Sosyoloji

Tarihsel sosyoloji, tarihçilerin, insanların toplumsal ve kültürel çevreleri içindeki davranışlarının anlaşılması için toplumlar arasındaki ilişkileri inceleyen bir alandır. Tarihsel sosyoloji, geçmişte yaşayan insanların toplumsal, kültürel ve ekonomik çevreleri ile ilişkili olarak davranışlarını anlamaya çalışmak için kullanılır. Tarihsel sosyoloji, tarihçilere, çevreleri içindeki insanların davranışlarının nedenlerini ve sonuçlarını anlamaya yardımcı olur. Tarihsel sosyoloji, geçmişteki insanların toplumsal ve kültürel çevreleri içindeki davranışlarını anlamaya çalışmak için kullanılır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir